Formular

 

Formulari i Lejes së Përkohshme për Marrjen nga Princi i Vogël

Politika jonë thotë që Prindërit / Kujdestarët duhet ta njoftojnë personelin në fillim të ditës nëse dikush tjetër përveç prindit ose kujdestari i autorizuar dota marrë fëmijën tuaj në shtëpi. Personat e paautorizuar nuk do të lejohen të marrin fëmijën tuaj nga ambientet (kjo përfshin vëllezërit/motrat më të rritur). Nëse dëshironi të emëroni dikë për të marrë fëmijën tuaj një herë vetëm, ju lutemi shtypni këtë formular dhe sigurohuni që Edukatorit ose Bashkë-edukatorit t'i dorëzohet formulari i nënshkruar dhe të vetëdijshëm për marrëveshjet.

Shkarkoni fromularin këtu.

PORTALI PRINDËROR