Këndi i njoftimeve

Raporti i Inspektimit dhe Përfundimet

Prindër të dashur, Kopshti Princi i Vogël ju vë në dispozicion Raport Inspektimin e kryer në datën 03 Dhjetor 2019, është inspektuar ndërtesa me qëllim vlerësimin e gjëndjes së strukturës mbajtëse dhe elementeve dytësore pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019 në orën 04:00 AM
PORTALI PRINDËROR