Parashkollorë

 
Gjatë vitit të katër fëmijëve të kopshtit tuaj do t'ju kërkohet të shikoni dhe të konsideroni një shkollë për fëmijët tuaj. Kopshti Princi i Vogël nuk ka ende marveshje me ndonjë nga shkollat lokale publike apo jo publike.
Gjithsesi këtu janë disa këshilla që mund t'ju ndihmojnë të përgatitni ju dhe fëmijën tuaj për kalimin nga kopshti në shkollë:

Fëmija juaj zakonisht do të shkojë në shkollën publike më afër vendit ku jetoni.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni ta dërgoni fëmijën tuaj në një:

Shkollë të ndryshme publike nëse kanë vende në dispozicion.
Shkollë fetare ose e pavarur. Mësoni për llojet e ndryshme të shkollave.
Ju mund të kërkoni për shkollat ​​publike në Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë

Mendoni për nevojat e familjes suaj
Bëni vetes këto pyetje kur zgjidhni një shkollë:

Sa larg dëshiron të udhëtosh dhe a është shkolla në mënyrë të arsyeshme afër shtëpisë ose punës?
A do të jetë në gjendje shkolla të kujdeset për nevojat dhe interesat e fëmijës tuaj?
Çfarë lehtësirash ofrojnë ata dhe a jeni të kënaqur me 'ndjenjën' e shkollës?
A do të mbështesin mësuesit dhe kurrikulat shkollore zhvillimin e fëmijës tuaj, përfshirë nevojat sociale, emocionale, fizike dhe njohëse?
A reflekton politika e shkollës për detyrat e shtëpisë dhe disiplinën vlerat dhe pritjet tuaja?
A funksionon shkolla në partneritet me familjet?
Vizitoni shkollën tuaj lokale.
Vizitoni shkollën tuaj lokale dhe cilindo tjetër që po i merrni parasysh përpara se të regjistroheni fëmijën tuaj.
Kontaktoni me ta përpara se fëmija juaj të fillojë të ndjek mësimet e para. Gjeni kohën për të vizituar një numër shkollash të ardhshme.

Shumë shkolla zhvillojnë gjithashtu një ditë orientimi në fillim të sezonit. Këto ditë ju lejojnë të takoni mësues dhe të shihni klasat.
Nëse ata jetojnë në zonë, familja dhe miqtë mund të jenë gjithashtu një burim i mirë informacioni se si është një shkollë.
PORTALI PRINDËROR