Jemi një grup mësuesish të trajnuar me një pasion për të edukuar.

K opshti 'Princi i Vogël' është krijuar me dashamirësi dhe përkushtim nga një ekip i mësuesve të trajnuar dhe të përvojshëm. Çdo anëtar i stafit tonë ka një pasion të madh për edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve. Ne kujdesemi për secilin fëmijë dhe krijojmë një mjedis të ngrohtë, të sigurt dhe të stimulueshëm për të rritur aftësitë e tyre. Ekipi ynë përfshin mësues të diplomuar me përvojë të gjatë në arsimimin parashkollor, specialistë në fushën e artit, muzikës, gjuhëve të huaja dhe shkencave. Ne vlerësojmë bashkëpunimin dhe ndërveprimin pozitiv me familjet tona dhe punojmë së bashku për të ndihmuar secilin fëmijë të shprehet, të mësojë dhe të zhvillojë potencialin e tyre të plotë.

Ne në Kopshtin 'Princi i Vogël' besojmë në një qasje të holistike ndaj edukimit. Përveç programit tonë të strukturuar dhe të përshtatshëm për moshën parashkollore, ne ofrojmë edhe një gamë të gjerë të kurseve shtesë për të zgjeruar horizontet e fëmijëve tanë. Nga mësimi i gjuhëve të huaja si Anglisht dhe Frengjisht, deri te aktivitete krijuese si Baleti, Pikture dhe shumë të tjera, fëmijët tanë zhvillojnë aftësitë e tyre në fusha të ndryshme dhe zbulojnë pasionet e tyre të fshehura. Përkrahja e stafit tonë të kualifikuar dhe përkushtimi i tyre ndaj secilit fëmijë, bën që Kopshti 'Princi i Vogël' të jetë një vend i mrekullueshëm për të mësuar, krijuar dhe rritur.


Ndërtimi i aftësive sociale


Nëpërmjet aktiviteteve bashkëpunuese dhe ndërveprimit me të tjerët, fëmijët mësojnë si të komunikojnë, të bashkëveprojnë dhe të zhvillojnë aftësi të tjera sociale të rëndësishme.Zhvillim i shëndetshëm


Kopshti "Princi i Vogël" ofron një mjedis të sigurt dhe të rregullt për fëmijët tuaj, duke promovuar rritjen e tyre të shëndetshme fizike dhe emocionale.Përgatitja për shkollën e mëvonshme


Përmes një qasjeje të strukturuar dhe programit të përshtatshëm arsimor, Kopshti "Princi i Vogël" i jep fëmijëve një bazë solide për të hyrë me sukses në shkollën e mëtejshme.Festat e Ditëlindjes të mahnitshme


Në Kopshtin "Princi i Vogël", ne e festojmë çdo ditëlindje me magji dhe kënaqësi. Fëmijët kanë mundësinë të festojnë ditëlindjen e tyre dhe të tjerëve në mënyrë të veçantë. Përgatitjet festive, lojërat dhe tortat e shkëlqyera bëjnë nga çdo ditëlindje një kujtim të paharrueshëm për fëmijët, duke i dhënë atyre ndjesinë e veçantë të vlerësuar dhe të kujdesur në Kopshtin "Princi i Vogël".

 

Shihni fotot tona
të cilat tregojnë se si është mësimi në kopshtin tonë